Kulturë korporative

Team

Ide për talentin

Të orientuar drejt njerëzve, njerëzit mund të përdorin më së miri talentet e tyre këtu

Ide cilësore

E para standarde, kënaqësia e klientit përgjithmonë

Ideja e Zhvillimit

Sinergji inovacioni development Zhvillim i qëndrueshëm

Rritja e talenteve me karrierë, mbledhja e talenteve me mjedisin, motivimi i talenteve me mekanizma dhe sigurimi i talenteve me politika;

Vendosja e njerëzve të duhur në pozicionet e duhura, njerëzit e duhur për të bërë gjërat e duhura; marrja e vetvetes si personi i parë përgjegjës për problemin, duke bërë çdo përpjekje për të zgjidhur problemin dhe duke dhënë reagime në kohë për rezultatet e problemit;

Duke respektuar rreptësisht standardet e industrisë, duke kontrolluar rreptësisht procesin e prodhimit dhe specifikimet e funksionimit;

Konsumatorët së pari, duke marrë kënaqësinë e klientit si qëllim të ndjekjes, duke zgjeruar efektin e markës së kompanisë; marrja e inovacionit pasi forca lëvizëse mbijeton me cilësi, duke kërkuar fitore nga shërbimi;

organizational-structure