Pluhurues hidraulik

  • hydraulic pulverizer

    pluhurues hidraulik

    Pluhuruesi hidraulik është projektuar për thërrmimin e betonit të armuar dhe përdoret gjerësisht në prishjen e ndërtesave, trarëve të fabrikës dhe kolonave; thërrmimi dhe riciklimi i betonit të armuar.